Menu

Maaelu Arengukava

MTÜ Liivimaa Lihaveisele on määratud Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest
teavitamise ja toote müügi edendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 3.2) 2017.
Toetuse eesmärgiks on mahe rohumaaveise liha olemasolust teadvustamine, tarbija teadlikkuse
tõstmine mahe rohumaaveise liha tootmise ja kasutamise kohta. Oodatud tulemuseks on riiklikult
tunnustatud kvaliteedikava järgi toodetud rohumaaveise liha tarbimise kasv ja tarbija teadlikkuse
tõstmine.

Planeeritud turundustegevusteks on:
Riiklikult tunnustatud rohumaaveise kvaliteedikava tutvustamine:
  • Maamessil 2017 ja 2018
  • Eesti Toidumessil – Sööma! 2017 ja 2018
  • Hea Toidu Festivalil Grillfest 2017 ja 2018
  • Eesti meistrivõistlustel veiseliha grillimises 2017
Lisaks on antud toetuse eest kavandatud veel järgmised tegevused:
Riiklikult tunnustatud rohumaaveise kvaliteedikava:
  • visuaalide ning pakendite uuendamine ja arendamine,
  • tutvustamine läbi raadioreklaamide,
  • tutvustamine läbi toodete esitluse jaekauplustes,
  • tutvustamine trükimeedias,
  • tutvustamine jaekaupluste siseraadiotes